Software

Počítačový servis Hejnice

Co je to software?

Software je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Lze ho rozdělit na systémový software (Operační systém), který zajišťuje chod samotného počítače a na aplikační software (Program), se kterým pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.
Software je opakem Hardwaru.

Operační systém

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které umožňuje běh programů a ovlivňuje, jak bude počítačový systém komunikovat s uživatelem.

Kromě počítačů používají operační systém i některá zařízení, která za počítač nepovažujeme, ale mají v sobě nějaký druh počítače zabudovaný. Jako jsou mobilní telefony, herní konzole, televizory, set-top boxy, síťové prvky jako routery, apod. Použití operačního systému v určitém zařízení usnadňuje vývoj programového vybavení, a zpřístupňuje jeho vývoj i jiným subjektům než je výrobce zařízení, což obvykle přináší významné rozšíření možností uživatelského nastavení, přizpůsobení a použitelnosti daného zařízení.

Vztah mezi operačním systémem (Software), hardwarem, aplikačním softwarem a uživatelem

Mezi nejpoužívanější druhy operačních systémů osobních počítačů patří Microsoft Windows, macOS a Linux, u mobilních telefonů Android a iOS.

Ovladače

Ovladač zařízení je specifický typ počítačového softwaru výhradně pro umožnění interakce s hardwarovými zařízeními. Typicky se jedná o rozhraní pro komunikaci se zařízením přes počítačovou sběrnici nebo komunikační subsystém („podsystém“), ke kterému je hardware připojen, poskytuje příkazy nebo přijímá data ze zařízení a na druhém konci rozhraní – z operačního systému a jeho softwarových aplikací (programů).

Programy

Počítačový program je v informatice posloupnost instrukcí, která popisuje realizaci dané úlohy na vašem počítači. Aby počítač mohl vykonávat nějakou činnost, potřebuje mít ve své operační paměti alespoň jeden program. V současné době je v počítači základním programem jádro, které řídí jeho chod a uživatel pak pracuje s aplikačním softwarem.